Psicooncologia Online: El Projecte

Psicooncologia Online  és un projecte d’investigació, innovador en el seu camp, que facilita l’accés a un tractament psicològic i un suport emocional en supervivents de càncer mitjançant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), la qual cosa millora la seva qualitat de vida, el benestar emocional i la pròpia evolució de la malaltia en els pacients.

Justificació

Al voltant del 40% dels pacients amb càncer pateix un elevat malestar emocional que es podria reduir amb accés a tractaments psicooncològics de qualitat.

S’estima que només del 5% al 10% dels pacients oncològics que ho necessiten rep tractament psicològic de qualitat per part d’un professional qualificat. Tot i haver superat un càncer, els afectats presenten un elevat malestar emocional en forma d’ansietat, estrès o depressió que es produeix durant els primers mesos després del diagnòstic i del tractament oncològic, i fins i tot, al cap d’un anys.

Aquest malestar s’associa amb una pitjor qualitat de vida, menys adherència als tractaments oncològics i a patrons de vida saludables, així com amb una pitjor autocura. L’accés a un tractament psicològic pot millorar l’adaptació psicològica del pacient i l’evolució de la seva malaltia. Tot i això, hem d’assenyalar que aquest accés es troba lluny de ser universal, especialment a l’Estat Espanyol.

Necesitat

El tractament psicològic ajuda a construir experiències saludables en la malaltia.

La manera com es construeix l’experiència d’emmalaltir marca, clarament, l’impacte vital que té el càncer. Per al pacient, la família i el propi sistema sanitari, generar experiències positives en un moment tan complex té un enorme valor afegit. Associades al càncer, són molt habituals les experiències de malestar emocional, dolor, fragilitat …, però també les de benestar o creixement: orgull, superació, resistència, proximitat, agraïment …

Els tractaments psicològics funcionen en càncer, sobretot amb les persones que experimenten més malestar emocional.

Tractar el malestar emocional en càncer per transformar les experiències de la malaltia s’aconsegueix, en bona mesura, donant accés a tractaments psicològics de qualitat. Les intervencions psicològiques sobre el malestar emocional i la qualitat de vida en pacients amb càncer té efectes positius mantinguts en: la reducció de malestar emocional, l’ansietat, la depressió i la millora de la qualitat de vida. En pacients que pateixen nivells elevats de malestar emocional és on la intervenció psicològica s’ha mostrat més efectiva.

Com facilitem que més persones puguin accedir a una teràpia psicològica?

Una raó important que explica la limitada accessibilitat a aquest tipus d’intervencions és que aquests tractaments són presencials. Per aquest motiu, la gent amb restriccions de temps, feina, mobilitat, ubicació o economia no se’n poden beneficiar. Aquest projecte demostra com l’accés als tractament psicològics per via online pot posar remei a aquestes dificultats. Gràcies a Internet, els tractaments psicosocials realitzats per aquesta via són una alternativa més barata i accessible a les teràpies presencials. A més a més, segons la nostra experiència, són igual d’eficaços.

Repercussió

Aplicació: En 3 anys volem triplicar el nombre de pacients amb càncer que tenen accés a un tractament psicològic de qualitat.

Estat emocional i qualitat de vida: Les dades inicials mostren que més d’un 70% de les persones que reben el tractament psicològic online redueixen el seu nivell de malestar emocional i milloren,  de manera significativa, la seva qualitat de vida.

Evolució de la malaltia: Confirmar els recents resultats que demostren que el tractament psicològic incideix positivament en la pròpia evolució de la malaltia, aconseguint que els pacients tractats mostrin menys recaigudes, i si apareixen, que ho facin més tard.

Vida més saludable després del càncer i millor compliment del tractament: Els tractaments psicològics en línia haurien de facilitar l’adopció d’estils de vida saludables i una millor adherència a les pautes sanitàries i tractaments oncològics. El nostre projecte hauria de corroborar aquestes dades trobades en diversos estudis.

Millora del cost sanitari: S’espera que els tractaments psicològics en línia millorin el cost-efectivitat de l’atenció sanitària en càncer, a través de la reducció del temps de reincorporació a la feina per baixes laborals, del menor consum de psicofàrmacs i del menor ús d’altres serveis sanitaris.

Construcció d’una comunitat virtual d’usuaris: El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb nosaltres (equip de psicooncologia de l’ICO – Duran i Reynals) crea la primera comunitat virtual de pacients i professionals amb un objectiu terapèutic i dependent d’una institució sanitària. Constituïm el primer projecte pilot d’aquest tipus de comunitats a nivell estatal. La comunitat facilita un context segur i anònim que garanteix que tots els usuaris comparteixin el mateix problema de salut. És una xarxa privada on els professionals faciliten l’accés a la informació sobre la malaltia concreta i moderen la comunicació entre els pacients, duent a terme un suport emocional i psicosocial bàsic, el qual redueix en un alt percentatge l’impacte vital de la malaltia.

En aquestes comunitats es resolen dubtes, es comparteixen vivències, i fins i tot es faciliten experiències mirall, que són trobades de tu a tu, per afinitat d’experiències vitals, entre un pacient expert i un altre que té dubtes que el primer pot resoldre, mediats, exclusivament, pel professional. Aquest projecte pilot s’inicia amb una Comunitat de Suport Psicosocial Online (CSPO) per a pacients amb càncer de mama.